Lov v oboře Jelenice

Lov ve volnosti

Obora Jelenice
Obora Jelenice

Obora Jelenice se nachází na Opavsku mezi městy Hradec nad Moravicí a Vítkov. Její polohu zvýrazňuje malebné údolí řeky Moravice, na jejímž pravém břehu se obora rozkládá. Rozdíl nadmořských výšek mezi spodní části obory u řeky Moravice a horní části obory u obce Jelenice činí 180 m. Při rozloze 276 ha toto převýšení zaručuje lov v členistém a velice pestrém terénu s možností nádherných výhledů do údolí řeky.

Hlavními druhy zvěře chované v oboře jsou daněk skvrnitý, muflon, jelen Sika východní Dybowského, a jelen lesní.

Historie Obory Jelenice sahá až k roku 1805, kdy byla na hradeckém panství zřízena na výměře 575 ha obora pro vysokou zvěř.  Obora byla zprvu zřízena pro vysokou a dančí zvěř, teprve později tam majitelé vysadili i zvěř černou. Po uplynutí dalšího století dochází k obnově Obory Jelenice pro zavedení oborního chovu dančí, mufloní, vysoké, černé a zvěře jelena Siky Dybowského a to přibližně na katastrálním území bývalé obory.

Fotogalerie

Kontaktujte nás

Lov v oboře Jelenice

Jelení obora Jelenice Kaluža

Ing. Tomáš Bittner

+420 604 766 179

Rezervace lovu obora: Petr Topič

+420 734 260 078

Tomáš Rataj - vedoucí bažantnice

+420 734 260 071

Rataj@opavskalesni.cz

https://www.facebook.com/profile.php?id=100091739108156