Nabídka  zvěřiny Opava

  Objednávat můžete na telefonním čísle +420 605 466 329  nebo  e-mailové adrese karasek21@seznam.cz.  Výdej objednané zvěřiny bude probíhat na provozovně v Budišově n. B. pondělí až  pátek od 7 do 17 hodin nebo v sídle společnosti Na Masarykově třídě 28 v Opavě každý pátek od 12 do 14 hodin.

Prodej zvěřiny-velkoobchodní ceník     

    Ceny jsou uvedeny bez 15 % DPH    balení cca 1kg a u horšího masa balení 1-3kg cena bez DPH


Srnčí

srnčí kýta bez kosti

srnčí hřbet bez kosti

srnč plec bez kosti

srnčí na guláš

srnčí svíčková

ořez

       


350  Kć

600 Kć

290 Kć

220 Kč

650 Kć

70 Kć

               Daňčí

daňčí kýta bez kosti
daňčí plec bez kosti
daňčí hřbet bez kosti
daňčí na guláš
daňčí svíčková

ořez300 KČ

250 Kč

500 Kč

200 Kč

500 KČ

70 Kč

Jelení

jelení kýta bez kosti
jelení plec bez kosti                           
jelení hřbet bez kosti
jelení na guláš
jelení svíčková

Ořez

290 Kč

200 Kć

500 Kć

170 Kć

550 Kć

70 Kč

Divočák

divočák kýta bez kosti
divočák plec bez kosti
divočák hřbet bez kosti
divočák na guláš
divočák svíčková

ořez


 

240 Kč

210 Kć

350 Kć

190 Kć

400 Kć

40 Kč

Mufloní

mufloní kýta bez kosti
mufloní plec bez kosti
mufloní hřbet bez kosti
mufloní na guláš

ořez


 

250 Kč

200 Kć

400 Kć

160 Kć

70 Kč

Bažant

stažený
prsa
stehna s kostí
kousky
skelet na polévku

 

140 Kč

280 Kč

130 Kč

160 Kč

50 Kč

Jelen Sika

Kýta

Plec

Hřbet

Guláš

                                                                                     


300 Kč

220 Kč

500 Kč

200 Kč

zvěřinové maso horší kvality zamražené, balené cca 1 - 3 kg

Kosti                                                                    

45 K´č

30 Kč

Profil firmy

Good Venison je firma zabývající se výkupem, zpracováním a prodejem zvěřiny ze spárkaté a bažantí zvěře. Splňujeme požadavky podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. h) bod 2. Zákona číslo 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle článku 31 odst. 2 písm. c) nařízení EP a rady ES č. 882/2004 a článku 3 odst. 1 nařízení EP a rady EC č. 854/2004. Celá naše činnost se řídí přísnými hygienickými a veterinárními předpisy. Výkup a z pracování zvěřiny provádíme v našem zvěřinovém závodě v Budišově nad Budišovkou.  Zvěřina pochází z našich honiteb bažantnice Albertovec, obory Jelenice a 4 dalších volných honiteb a rovněž od mysliveckých sdružení z našeho regionu. Výkup zvěřiny se řídí kupní smlouvou. Nabízíme mražené vakuově balené maso různých druhů spárkaté zvěře. Každý kus masa je označen dle platné legislativy České republiky.Výsledkem naší práce jsou spokojení odběratelé zvěřiny. Naše produkty se dají využít ve velkoobchodech, hotelích, restauracích ale i v domácnostech.