LOV V BAŽANTNICI

V nově zrekonstruovaném loveckém domě přímo v areálu bažantnice se za zvuku loveckých fanfár a v duchu mysliveckých tradic koná poslední leč, vyhlášení krále honu a myslivecký soud. Dodržování mysliveckých zvyků a tradic během celého průběhu loveckého dne působí na lovecké hosty přirozeně a velice příjemně. Po ukončení loveckého dne mohou hosté navíc využít možnosti objednání cimbálové hudby a posezení s přáteli u krbu v krásně a moderně vybaveném loveckém domě. Hon v bažantnici Albertovec je organizován s ohledem na maximální požitek z lovu.

Ubytování loveckých hostů je součástí lovu a patří k zázemí lovu. Při volbě ubytování se snažíme  vyjít vstříc požadavkům lovců.

Na přání hostů jsme schopni zajistit ubytování v nepřeberném množství luxusních hotelů v nedalých městech Kravaře, Opava, Ostrava nebo Hlučín. Dopravu z ubytovacího zařízení do bažantnice a zpět zajistíme vlastními dopravními prostředky.